Go to content

Condiții de permitere a legăturilor (link-urilor)

Această pagină internet este administrată de Compexit Auto Rulate SRL și cuprinde Homepage (pagina principală) și toate celelalte pagini web ale acestui site.

Compexit Auto Rulate încurajează și permite realizarea de legături (link-uri) corecte juridic cu pagina principală (Homepage) și celelălte pagini web, cu următoarele condiții :

  • legăturile se pot realiza exclusiv prin feed-ul oferit. Astfel este posibilă redarea actuală și imediată a stocului total al autovehiculelor de ocazie pe platforma de internet a utilizatorului.
  • fiecare legatură trebuie să conțină o indicație clară către pagina web a Compexit Auto Rulate; în special fiecare conținut al paginii internet Compexit Auto Rulate  nu trebuie să fie redat eronat.

Realizarea de legături individuale la subpaginile site-ului de internet Compexit Auto Rulate fără specificarea clară a originii este în totalitate interzisă (Deep-Linking).

Realizarea de legături respectiv referiri în procesul de căutare prin intermediul motoarelor de căutare uzuale (yahoo, google, etc.) este în orice caz permisă.

În măsura în care nu se realizează o legatură în sensul punctului 2, ci sunt prelucrate informații din pagina web Compexit Auto Rulate care sunt la dispoziția unui serviciu online plătit ale altui furnizor, folosirea și prelucrarea informațiilor este permisă doar cu acordul scris Compexit Auto Rulate; Compexit Auto Rulate își rezervă dreptul exclusiv de a percepe taxe pentru furnizarea de informații.

Compexit Auto Rulate își rezervă dreptul de a interzice legături pentru anumite persoane, companii, asociații, grupuri de persoane și/sau grupuri de companii sau cu referire la anumite conținuturi web, fără a specifica motivele.

Realizarea de legături directe sau indirecte cu aceste pagini web, care au legatură cu informații, conținuturi web, site-uri web sau pagini web care sunt legal nepermise, imorale, politic radicale, discriminatoare, criminale, ofensatoare sau de natură asemanatoare este în toate cazurile nepermisă. Compexit Auto Rulate se distanțează in mod expres de astfel de conținuturi postate pe paginile internet respective, inclusiv toate subpaginile.

Compexit Auto Rulate nu preia răspunderea pentru pagube sau prejudicii indiferent de natura lor și baza legala, care au fost cauzate prin legături, care încalcă sau au încălcat aceste condiții de realizare a legăturilor.

Compexit Auto Rulate își rezervă dreptul, să revoce oricând chiar fără specificarea motivelor acordul de realizare a legaturilor precum și să folosească toate mijloacele tehnice și/sau legale de care dispune împotriva încălcării condițiilor de realizare a legăturilor.