Go to content

Condiții de folosire

Domeniu de aplicare, restricție de utilizare și scop

Pagina de internet oferă clienților Compexit Auto Rulate posibilitatea de a folosi conținuturile și funcțiile furnizate pe baza condițiilor de utilizare și a prevederilor legale în vigoare.

Performanța și garanția serviciilor

Compexit Auto Rulate se străduiește să ofere o bună funcționare a paginii de internet www.autorulate.ro. Totuși nu există nicio garanție, că pagina de internet va funcționa în orice moment fără probleme de ordin tehnic. Informațiile pe care le găsiți în acestă pagină de internet, au fost atent selecționate și vă stau la dispoziție cu o medie anuală de 97.5%.

Informațiile aflate în această pagină de internet, servesc exclusiv scopului de informare și nu au caracter legal obligatoriu, în măsura în care nu se supun dispozițiilor de specificare a consumului de carburant si emisii CO2. Informațiile cu privire la livrarea, aspectul, prețul, puterea, mărimea și greutatea autoturismelor corespund cunoștințelor existente la momentul introducerii datelor. În acest sens ne rezervăm expres dreptul de a aduce modificări. Toate informațiile referitoare la dotări, prețuri și date tehnice se bazează pe caracteristicile pieței din România. Vă rugăm să verificați informațiile înainte de a le utiliza. Precizări cu caracter obligatoriu pot fi făcute doar în urma unor solicitări concrete.

Informații UE cu privire la consumul de carburant și emisii CO2 potrivit reglementarii CE 715/2007: Valorile specificate au fost obținute în urma procedeului de măsurare prevazut în reglementarea CE 715/2007. Datele nu se referă la un singur autoturism și nu reprezintă o componentă a ofertei, ci servesc exclusiv scopului de comparare a diferitelor tipuri de autoturisme. În mod special din cauza dotărilor opționale și a accesoriilor (de exemplu anvelope cu lățime mai mare, instalație climatizare automată, suport portbagaj montat pe plafon, etc.) pot rezulta valori de consum și emisii CO2 diferite.

Serviciile oferite de parteneri

Unele servicii sunt oferite de partenerii noștri (de exemplu Porsche Bank). Vă rugăm să luați în considerare, că pentru aceste servicii sunt valabile condițiile comerciale ale partenerilor noștri, și prin acceptarea serviciilor acestora prin intermediul paginii de internet Compexit Auto Rulate nu oferă nicio o recomandare sau garanție. Compexit Auto Rulate nu răspunde pentru aceste informații. Acești furnizori nu reprezintă compania Compexit Auto Rulate.

Legături (link-uri) către terți

Aceasta pagină poate să conțină legături către terti. Compexit Auto Rulate nu își asumă responsabilitatea pentru conținuturile puse la dispoziție de acești terți. Mai multe informatii găsiți la protectiadatelor@compexit.ro.

Utilizarea permisă a serviciilor

La utilizare trebuie respectate drepturile de autor, nume și marcă precum și alte drepturi ale terților. Sunt protejate de exemplu toate paginile web ale Compexit Auto Rulate, inclusiv fotografii, muzică și mărci precum "DasWeltAuto". Acest lucru este valabil și pentru protejarea societăților noastre din concern. Aceste pagini de internet precum și condițiile de utilizare nu trebuie ințelese ca reprezentând o licență sau un alt drept acordat de către Compexit Auto Rulate. Se garantează lipsa utilizării abuzive a serviciilor, în special:

  • evitarea măsurilor de siguranță a serviciului de informații,
  • neutilizarea niciunui echipament sau executarea unei aplicații care sa conducă la defectarea echipamentelor sau la pierderea unei funcții, în special prin modificări ale structurii fizice sau logice ale serverelor sau ale rețelei Compexit Auto Rulate  sau ale altor rețele,
  • neincluderea serviciul de informații sau o parte a acestuia în altă ofertă web, fie privată sau comercială sau folosirea comercială a serviciilor.
Siguranța la transmiterea de informații către Compexit Auto Rulate

Dacă trebuie să trimiteți un e-mail către Compexit Auto Rulate prin intermediul contului privat, trebuie să aveți în vedere să luați măsuri proprii de siguranță pe baza structurii tehnice a internetului pentru garantarea confidentialității și integrității conținuturilor din e-mail. De exemplu puteți folosi un software de criptare uzual. Dacă trebuie să trimiteți un e-mail direct din domeniul de contact Compexit Auto Rulate, atunci trebuie să aveți în vedere, că aceste date sunt transmise necriptat și de aceea nu se poate garanta confidențialitatea și intergritatea conținuturilor e-mail.

Modificarea nivelului de performanță

Compexit Auto Rulate își rezervă dreptul ca oricând să extindă, să limiteze serviciul sau doar o parte, sau să modifice funcții. Dezvoltarea rapida a internetului necesită, efectuarea periodică de ajustări ale condițiilor de utilizare. Sunt valabile versiunile de la punctul următor, modificări ale condițiilor de utilizare.

Modificări ale condițiilor de utilizare

Compexit Auto Rulate își rezervă dreptul să modifice condițiile de utilizare într-un mod rezonabil pentru utilizator și cu efect în viitor. Acestea vor fi explicate clar și veți fi solicitați să vă dați acordul. Datorită faptului că serviciul de internet este gratuit pentru toți utilizatorii, utilizatorii care au sau nu cont trebuie tratați la fel, utilizarea paginii de internet în cazul unei contradicții cu condițiile de utilizare nu este permisă.

Drept aplicabil

Utilizarea serviciilor precum și condițiile de utilizare au la baza dreptul comercial român, cu excepția dispozitiilor de natură conflictuală.