Regulament promotie "1 an asistenta rutiera gratuita" 01.09-31.12.2017

 Regulamentul Promotiei “1 An de asistenta rutiera gratuita“

“Carduri de asistenta rutiera Compexit-9695”

01.09.2017-31.12.2017

 

 

Art. 1 Organizator

Organizatorul promoţiei este SC Compexit Auto Rulate  SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 223, tel: 0264-438820, Nr. de ordine la Registrul Comerţului ORC sub nr. J12/3904/2006, CUI 19207164, Atribut Fiscal RO, reprezentată prin dl.Sorin Niste în calitate de Director executiv.

Art. 2 Participanţi

La această promoţie participă orice persoană fizica sau juridica, care achizitioneaza un autoturism, pana in 3.5 tone cu o vechime de pana in 10 ani, prin intermediul oranizatorului promotiei in condiţiile prezentului regulament.

Art. 3 Procedura promoţiei

Promoţia se va desfăşura în perioada 01 septembrie – 31.decembrie 2017

Promoţia are loc în punctele de lucru Compexit, in showroomul Compexit Auto Rulate din Calea Turzi in Cluj Napoca si , între 01 septembrie – 31 decembrie 2017. In aceasta perioada toate autoturismele pana in 3.5 tone cu o vechime de pana in 10 ani inclusiv, ce sunt achizitonate direct de la Organizator vor beneficia de asistenta rutiera gratuita, prin intermediul parteneriatului Compexit Trading si ASSISTANCE CARS CLUB S.R.L.- FURNIZOR.

La livrarea masinii proprietarul primeste un card de asistenta rutiera Compexit-9695, activat de Organizator valabil 12 luni.

Art 4. Conditiile de asistenta rutiera

FURNIZOR: ASSISTANCE CARS CLUB S.R.L. - cu sediul în București, Calea Floreasca nr. 169, Etaj 6, Sector 1, înregistrat la Oficiul National al Registrului Comerțului sub nr. J40/1807/2010, C.I.F. RO26546163, denumită în continuare 9695;

 

TITULAR -  Proprietarul sau utilizatorul, persoană fizica cu vârsta de peste 18 ani sau persoană juridică romana, precum si imputernicitii acesteia din urma, dupa caz, al autoturismului care beneficiaza de Cardul Anual Compexit & 9695 pentru asistenta rutiera, sau orice detentor cu drept asupra respectivului autoturism;

 

AUTOTURISM - Autoturismul înmatriculat in România cu masa totala maximă autorizată de până la 3,5 tone inclusiv, asa cum este definit de legislatia romana in vigoare, cu o vechime de fabricatie de maxim 10 ani la momentul emiterii Cardului Anual Compexit & 9695 pentru asistenta rutiera si aflat în proprietatea sau utilizat de catre Titular;

CALL CENTER - Serviciul telefonic disponibil 365/24/7 pentru Titular, in vederea anuntarii aparitiei unui eveniment rutier acoperit, pentru a beneficia de serviciile de asistenta rutiera oferite de catre 9695. Serviciul este disponibil prin apelarea urmatoarelor numere de telefon:

  • 021 9695 - pentru apeluri telefonice din România, numar cu tarif normal,
  • *9695 - pentru apeluri telefonice din Romania, numar cu tarif normal valabil in retelele de telefonie mobila Orange, Telekom si Vodafone,
  • 004 021 212 9695 - pentru apeluri telefonice din afara României;

 

IMOBILIZARE - Situatia in care autoturismul se afla in imposibilitatea de a se mai deplasa avand drept cauza o defectiune tehnica, este avariat in urma unui accident rutier sau in caz de furt total;

INTERVENTIE – cumulul serviciilor de asistenta rutiera oferite si/sau prestate de 9695 Titularului rezultate din avizarea unui singur eveniment rutier acoperit, in urma deschiderii dosarului de asistenta rutiera si pana la inchiderea acestuia;

TIMP DE INTERVENȚIE - Reprezintă intervalul de timp scurs din momentul confirmarii organizarii serviciului de asistenta rutiera de catre 9695, in urma primirii apelului telefonic al Titularului la Call Center-ul 9695, și momentul în care autospeciala de interventie trebuie să ajungă la locul unde se află autoturismul imobilizat, corect localizat conform informatiilor furnizate de catre Titular (prin serviciu GPS si/sau aplicatii mobile ce pot furniza coordonate exacte de localizare, precum si prin informatiile verbale furnizate de Titular), astfel cum este prevazut in art. 9.4. de mai jos. Acesta din urma va beneficia de un numar de interventii nelimitat in caz de eveniment rutier acoperit pe perioada celor 365 zile de valabilitate a Cardului Anual Compexit & 9695;

EVENIMENT RUTIER ACOPERIT -Eveniment rutier viitor, posibil dar incert, a carui producere are ca și consecință directă imobilizarea autoturismului si care determina deschiderea unui dosar de asistenta rutiera;

AVIZARE EVENIMENT RUTIERACOPERIT(DESCHIDERE DOSAR DE ASISTENTA RUTIERA) - Notificarea de catre Titular a evenimentului rutier survenit si deschiderea de catre 9695 a dosarului de asistenta rutiera pentru interventie in vederea organizarii si/sau oferirea serviciilor de asistenta rutiera conform Contractului  pentru Cardul Anual Compexit & 9695 de asistenta rutiera. Pentru evitarea oricaror interpretari ulterioare, fiecare eveniment rutier acoperit (unic) determina deschiderea unui dosar de asistenta rutiera;

INCHIDEREA DOSARULUI DE ASISTENTA RUTIERA: reprezinta momentul finalizarii interventiei 9695 si comunicat Titularului de catre 9695  telefonic, e.mail, SMS  sau prin alte mijloace electronice. Odata inchis dosarul de asistenta rutiera, aceasta nu mai poate fi deschis pentru acelasi eveniment rutier acoperit ce a stat la baza deschiderii lui initiale;

DISTANȚADUS-INTORS - Numărul de kilometri, calculati dus-intors, parcursi pe drumurile publice de catre autospeciala de intervenție de la locul imobilizarii pana la destinatia finala, agreata cu 9695, pentru tractarea autoturismului imobilizat;

LIMITA PER SERVICIU - Limita de raspundere a 9695, exprimată valoric in unitati monetare, sau de distanta, în cuantumul careia 9695 iși asumă raspunderea in vederea oferirii si/sau asigurarii serviciului de asistență rutieră;

ACOPERIRE TERITORIALĂ - Limita geografică în care 9695 se obligă să furnizeze și să organizeze serviciile de asistență rutieră;

SERVICII DE ASISTENȚĂ RUTIERĂ - Se referă la interventiile oferite si/sau asigurate de catre 9695 sub forma serviciilor de asistență rutieră la solicitarea telefonică a Titularului ca urmare a producerii unui eveniment rutier acoperit;

CARDUL ANUAL Compexit & 9695 reprezinta cumulul de serviciide asistenta rutieraacordate Organizatorului de catre 9695 cu respectarealimitelor de raspundere asociate conform conditiilor contractuale, pe o durata de un an calendaristic, incepand cu prima zi de valabilitate a Cardului Anual Compexit & 9695

 

4.1. SERVICIILE DE ASISTENTA RUTIERA SILIMITELE DE RASPUNDERE 9695.

 

Titularul va beneficia in caz de eveniment rutier acoperit si, implicit in situatia imobilizarii autoturismului, de servicii de asistenta rutiera oferite de 9695, in cazul în care evenimentul rutier acoperit se produce pe drumurile publice din zona teritoriala acoperita.

Serviciile de asistenta rutiera organizate si acoperite in caz de interventie la locul evenimentului rutier acoperit, in cazul fiecarui dosar de asistenta rutiera deschis, sunt urmatoarele:

 

1.      “START” - 9695 va organiza si asigura alimentarea (curent de pornire) si repunerea in stare de funcționare a acumulatorului descarcat al autoturismului imobilizat. In situatia in care nu se poate remedia la locul evenimentului rutier, serviciul se transforma in Tractare.

2.      “PANĂ DE CARBURANT” - In cazul în care autoturismul este imobilizat din cauza lipsei de combustibil, benzina sau motorina, 9695 va tracta autoturismul pana la cea mai apropiata statie de combustibil in vederea realimentarii.

“ALIMENTARE GRESITA CU COMBUSTIBIL” -In cazul in care autoturismul este alimentat gresit cu combustibil, benzina sau motorina, 9695 va organiza si asigura tractarea autoturismului la Compexit sau la cel mai apropiat service auto autorizat in vederea remedierii situatiei si realimentarii corecte. Interventia din service-ul auto autorizat nu este suportata de catre 9695.

3.      “PANĂ DE PNEU” - 9695 va organiza si asigura serviciul de inlocuire a pneului avariat in situatia in care autoturismul este dotat cu roata de rezerva. In situatia in care nu se poate remedia la locul evenimentului rutier, serviciul se transforma in tractare. Interventia din service-ul auto autorizat nu este suportata de catre 9695.

4.      “DEBLOCARE SISTEM INCHIDERE” - In situația în care cheia sau cartela de pornire ramâne blocată în interiorul autoturismului sau în situația blocării sistemului de inchidere al acesteia, 9695 va organiza si asigura intervenția unei autospeciale pentru deblocarea autoturismului si/sau recuperarea cheii sau a cartelei de pornire, in masura in care este posibila operatiunea mentionata.  In situatia in care nu se poate remedia la locul evenimentului rutier, serviciul se transforma in Tractare. Interventia din service-ul auto autorizat nu este suportata de catre 9695.

 

Serviciile de asistenta rutiera mentionate anterior (1-4) sunt oferite Titularului în limitele tehnice pe care le permite dotarea autospecialei de intervenție, precum și limitele impuse de natura defecțiunii tehnice și acoperă costurile de manopera si de deplasare a autospecialei de intervenție la locul indicat de Titular ca fiind locul imobilizării autoturismului.

 

Serviciile de asistenta rutiera mai sus mentionate se transforma in serviciul de „TRACTARE” daca defecțiunea tehnica aparută la autoturismul imobilizat nu se poate remedia la locul evenimentului rutier.

 

5.      „TRACTARE” -9695 va organiza si asigura serviciul de tractare:

-      Pana la Service-ul Compexit in limita unei distante maxime dus-intors de 500 Km fata de locul incidentului, per dosar de asistenta rutiera deschis. Costul tractarii peste limitele de km dus-intors fata de locul evenimentului este suportat de catre Titular si platit direct la tractator.

-      Până la cel mai apropiat service auto autorizat, per dosar de asistenta rutiera deschis;

 

 

6.      “PARCARE” - In cazul în care timpul de reparație al autoturismului imobilizat depășește 8 ore sau autoturismul trebuie să fie parcat in siguranta în așteptarea repatrierii in Romania, 9695 va organiza serviciul mentionat si va acoperi taxele de parcare pentru o perioadă de maxim 3 zile, in limita maxima de 250 RON, cu TVA, per eveniment rutier acoperit.

 

Titularul va beneficia, de Serviciile de asistenta rutiera  incluse in Contractul pentru Cardul Anual Compexit & 9695 de un numar de 3 (trei) Interventii pentru Evenimente Rutiere Acoperite , pe perioada valabilitatii cardului.

 

 

4.2. CARDUL ANUAL COMPEXIT &  9695

 

 

TIP CARD ANUAL 9695

COMPEXIT & 9695

ACOPERIREA TERITORIALĂ

România

SERVICIU

Limita in unitati monetare cu TVA sau de distanta per eveniment rutier acoperit

 

Serviciu  inclus in produs

SERVICII DE ASISTENTA RUTIERA in caz de interventie la locul evenimentului rutier

1.   Start (baterie)

Fara limita de km, per eveniment rutier acoperit

Da

 

2.   Pană de carburant sau Alimentare gresita cu combustibil

Fara limita de km, per eveniment rutier acoperit

Da

 

3.   Pana de pneu

 

 

 

 

 

Fara limita de km, per eveniment rutier acoperit

 

 

 

Da

4.   Deblocare sistem de inchidere (recuperare chei, cartela)

Fara limita de km, per eveniment rutier acoperit

Da

5.  Tractare (Pct 4.1.5)

 

 

 

 

 

 

 

Service COMPEXIT

 

In limita a 500 km dus-intors

 

Cel mai apropiat Service auto autorizat

Da

6.  Parcare securizata

In limita a 250 RON cu TVA inclus, per eveniment rutier acoperit, maxim 3 zile

 

Da

 

4.3.SITUATII NEINCLUSE IN SERVICIUL DE ASISTENTA RUTIERA

 

Nu se considera  serviciu de asistenta rutiera si implicit nu este acoperit de catre 9695, situatia in care:

 

a)      Titularul nu confirma tractarea autoturismului imobilizat pentru reparatie la Service-ul Compexit sau un service auto autorizat cel mai apropiat de locul evenimentului rutier acoperit.

b)     Tractarea a fost agreata si confirmata pentru o anumita destinatie  impreuna cu Titularul si prestatorul serviciului de tractare, dar Titularul in urma propriei decizii modifica destinatia tractarii pentru reparatia autoturismului la alt service auto autorizat decat cel confirmat, acesta din urma isi pierde dreptul de a beneficia de servicii de asistenta rutiera pentru respectivul eveniment rutier acoperit.

c)      dupa inchiderea dosarului de asistenta rutiera initial, este interzisa deschiderea unui dosar nou, indiferent de evenimentul rutier acoperit survenit, in cazul in care Titularul se afla intr-una din urmatoarele situatii cumulative (i) notifica evenimentul in termen de 24 ore de la inchiderea dosarului anterior (ii)  se afla intr-un perimetru de 1 km fata de locatia in care a fost tractat de catre 9695 in dosarul de asistenta rutiera anterior  (astfel cum rezulta din  localizarea GPS si/sau aplicatie si/sau idicatii verbale).

 

Totodata nu se considera  serviciu de asistenta rutiera si implicit nu este acoperit de catre 9695, nicio forma de reparatie efectuata asupra autoturismului in urma solicitarii serviciului de asistenta rutiera, indiferent de natura acesteia, in afara sau in cadrul unui service auto autorizat, cu exceptia interventiilor prevazute la Serviciile de BAZA.

 

De asemenea, 9695 nu este raspunzatoare sub nicio forma de calitatea serviciilor de reparatie din service-ul auto autorizat la care autoturismul a fost tractat, de disponibilul de piese de schimb, de modul de  programare, de durata, calitatea si  costul pentru reparatie.

 

V. ACOPERIRE TERITORIALĂ

 

 9695 oferă  serviciile de asistență rutieră pentru Cardul Anual Compexit & 9695 doar pe teritoriul Romaniei.