Certificat de garanție

Punct de garanţie 1

Garanţia autovehiculului

 1. Pentru prezentul autovehicul de ocazie oferim garanţie pentru capacitatea funcţională a următoarelor elemente, în conformitate cu următoarele condiţii:
  • Motor:

   Blocul de cilindrii, carcasa bielelor,chiuloasa, garniturile de chiuloasă, carcasa motoarelor cu pistoane circulare, carcasa filtrului de ulei, precum şi pentru toate elementele interioare ale circuitului de ulei, volant / roţi de antrenare, sonda lambda, calculator motor, bifurcaţie de ţeavă şi elemente de fixare în legătură cu sonda lambda.

  • Cutia de viteze manuală şi automată:

   Carcasa cutiilor de viteze, precum şi toate elementele interioare, inclusiv convertizorul de cuplu, dispozitiv de comandă pentru controlarea transmisiei.

  • Transmisia la nivelul axelor:

   Carcasa transmisiei la nivelul axelor(transmisie faţă şi spate), inclusiv toate elementele interne.

  • Arbori de transmitere a forţei:

   Arbore cardanic, arbori de antrenare şi elemente de antrenare, blocaj electronic al diferenţialului (EDS) cu elementele: senzori pentru turaţie, dispozitiv de comandă electronic, unitate hidraulică cu bloc de ventile EDS, reglarea patinării la tractiune (ASR) cu elementele: senzori pentru turaţie, dispozitiv de comandă electronic, unitate hidraulică, acumulator de presiune şi pompă de încărcare.

  • Sistem de direcţie:

   Caseta de direcţie mecanică, hidraulică, electromecanică cu toate elementele interioare, pompa hidraulică cu toate elementele interioare, calculatorul de comandă pentru servo-direcţie.

  • Frâne:

   Cilindru principal de frânare, amplificator pentru forţa de frânare, dispozitiv de reglare a forţei de frânare şi sistem hidro-pneumatic, sistem antiblocare (ABS) cu elementele: dispozitiv de comandă electronic, unitate hidraulică şi senzor de turaţie.

  • Sistem de alimentare cu carburant:

   Pompa de carburant, pompa de injecţie, unitatea electronică de injecţie, carburator şi turbine de supraalimentare.

  • Instalaţia electrică:

   Alternator cu regulator, sistem electronic de aprindere şi demaror, instalaţie de climatizare cu elementele: compresor, condensator, ventilator şi vaporizator, sisteme de control de siguranţă pentru airbag şi centuri de sigurantă, dispozitive de comandă pentru: sistemul de închidere centralizată şi sistemul de blocare.

  • Sistem de răcire:

   Radiator, termostat, radiator pentru sistemul de încălzire, pompă de apă, termocuplă pentru ventilator.

 2. Nu oferim garanţie pentru:
  1. garnituri, manşoane de garnituri, simeringuri, furtune şi ţevi, inele de etanşare pe arbore, bujii şi bujii incandescente, carburanţi şi aditivi, substanţele chimice, filtrele, lichidul de răcire, freon, lichidul hidraulic, uleiuri, grăsimi şi alţi lubrifianţi, exceptând situaţia în care utilizarea acestora este necesară din punct de vedere tehnic ca o consecinţă a apariţiei unei defecţiuni acoperite prin garanţie la nivelul unuia din elementele menţionate la punctul 1;
  2. elemente de uzură
 3. In mod suplimentar, garanţia nu acoperă defecţiunile:
  1. datorate accidentelor, ceea ce înseamnă un eveniment exterior cu caracter imediat, brusc, prin forţă mecanică;
  2. săvârşite cu intenţie, datorate incendiului şi exploziei, furtului, utilizării neautorizate, utilizării necorespunzătoare, tâlhăriei sau sustragerii, prin efectul direct al furtunii, grindinii, trăsnetului, cutremurului sau inundaţiei;
  3. la nivelul elementelor pe care producătorul le repară în mod gratuit, independent de obligaţia garanţiei;
  4. rezultate ca urmare a participării la manifestări care au caracterul unor curse auto sau ca urmare a curselor de probă aferente;
  5. apărute ca urmare a faptului că autovehiculul este supus unor sarcini pe ax sau a unor sarcini de remorcare mai ridicate decât cele stabilite ca admisibile de către producător;
  6. care apar ca urmare a utilizării unor combustibili necorespunzători;
  7. care sunt cauzate prin modificarea construcţiei iniţiale a autovehiculului (de ex. tuning) sau prin montarea unor elemente străine sau a unor accesorii care nu sunt autorizate de către producător;
  8. prin utilizarea unui bun, impusă de necesitatea efectuării de reparaţii, cu excepţia situaţiei în care se poate dovedi că nu există legătură între defecţiune şi necesitatea realizării lucrărilor de reparaţii sau în cazul în care bunul a fost reparat cel puţin provizoriu la momentul producerii defecţiunii;
  9. care se află în legătură cauzală cu faptul că:
   • la nivelul autovehiculului nu au fost efectuate lucrările de întreţinere recomandate de către producător în cadrul unui atelier autorizat sau în atelierul dealerului, care a livrat autovehiculul;
   • defectul care poate fi revendicat şi acceptat în termen de garanţie nu este adus neîntârziat la cunoştinţa dealerului care a livrat autovehiculul, înainte de împlinirea termenului de garanţie, iar autoturismul nu este dus la reparaţie imediat după obţinerea aprobării privitoare la efectuarea reparaţiilor.
   • defecţiunea este imputabilă cumpărătorului producându-se din pricina modului nepotrivit, în raport cu documentele comunicate de vânzător, în care cumpărătorul a folosit sau a păstrat bunul.
 4. Cumpărătorul are dreptul să solicite efectuarea gratuită de reparaţii pentru defecţiunea care este acoperită prin clauzele de garanţie.

  Pentru desfăşurarea acestui drept sunt valabile următoarele dispoziţii:

  1. După constatarea defecţiunii acoperite prin garanţie, cumpărătorul trebuie să informeze neîntârziat dealerul care a livrat autovehiculul şi să ducă autovehiculul imediat la reparaţie. Lucrările de reparaţii se realizează conform cerinţelor tehnice, prin remedierea sau înlocuirea cu piese noi sau "cu piesă la schimb", fără calcularea costurilor pentru manoperă, materiale şi transport aferente, cu respectarea punctului de garanţie 4.b. Piesele înlocuite devin proprietatea noastră.
  2. Cumpărătorul are obligaţia de a contribui la costurile pentru materiale conform următoarei eşalonări, luându-se în considerare gradul de uzură al componentei în cauză până la momentul apariţiei defecţiunii:
   până la50.000 km0%
   până la60.000 km10%
   până la70.000 km20%
   până la80.000 km30%
   până la90.000 km40%
   până la100.000 km50%
   peste100.000 km60%

  Nu fac obiectul garanţiei:

  • Costurile pentru lucrările de testare, măsurare şi reglare, în măsura în care acestea nu sunt în legătură cu o defecţiune care este acoperită de garanţie;
  • Costurile de remorcare şi cele de depozitare;
  • Costurile de transport aerian.
 5. Solutionarea cererii de reparaţie în garanţie este conditionată de valoarea autovehiculului la momentul apariţiei unui defect de garanţie.

  În cazul în care sunteţi de părere că nu aţi făcut alegerea potrivită, în termen de o săptămână de la livrare aveţi posibilitatea înlocuirii autovehiculului achiziţionat de la firma noastră cu alt autovehicul de aceeaşi valoare sau cu unul având o valoare superioară (radierea şi înmatricularea autovehiculului restituit intră în obligaţia dumneavoastră).
  Starea autovehiculului la momentul restituirii trebuie să corespundă stării acestuia din momentul livrării, luându-se în considerare uzura normală corespunzătoare numărului de kilometri parcurşi de la data livrării. Pentru kilometri parcurşi în acest interval de timp se va percepe o sumă minimă de 70 EURO, respectiv 0,40 EURO pentru fiecare kilometru parcurs.

Punct de garanţie 3

Garanţia prin schimb

La achizitionarea unui autovehicul de la Das WeltAuto vă garantăm răscumpărarea acestuia în viitor, chiar şi după o perioadă mai lungă de timp.

Punct de garanţie 4

Finanţare şi asigurare

Pentru cererile dumneavoastră speciale de finanţare şi asigurare vi se oferă consultanţă de specialitate prin intermediul Porsche Finance Group Romania. Rentabil, simplu, comod. Oferim contracte de leasing şi de creditare transparente şi corecte. Adaptate dorinţelor dumneavoastră.

Descarcă certificatul în format PDF